Chuyên gia

Danh sách Chuyên gia

Tên chuyên gia
Cơ quan
Học vị
Học hàm
Số năm công tác

Thông tin công tác
Chức vụ
Chức danh
Email
Thông tin cá nhân
Địa chỉ
Phường
Quận
Tỉnh
Có đề tài
Có Bài Báo
Có Giải thưởng
Có chứng nhận SHTT
Có Ngoại ngữ
Có kinh nghiệm KHCN
Chuyên ngành
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
 
1 - 50 trong số 6551 bản ghi. Trang 1/132
STT
Họ tên
Năm sinh
Bắt đầu Công tác
Học vị
Học hàm
Điện thoại
Đơn vị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
1
1986
Tiến sĩ
0905250222
Đơn vị Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
2
1970
1999
Tiến sĩ
0905344018
Đơn vị Bệnh Viện 199 - Bộ Công An
3
1960
1986
Chuyên khoa cấp 2
0913.429.775
4
1961
2009
Chuyên khoa cấp 2
0913413487
5
1955
1985
Tiến sĩ
0919.326.568
6
1955
1978
Thạc sĩ
0913.438.900
7
1960
1985
Chuyên khoa cấp 2
0978.683.579
8
1978
2002
Thạc sĩ
0905.667.669
Đơn vị Bệnh viện C Đà Nẵng
9
1970
1994
Thạc sĩ
0914.075975
10
1959
1989
Chuyên khoa cấp 1
0913429605
11
1975
2000
Thạc sĩ
0935406667
12
1967
1990
Tiến sĩ
0905.102308
13
1969
1996
Chuyên khoa cấp 1
0914.000.324
14
1972
1999
Chuyên khoa cấp 1
0983.751642
15
1980
2006
Chuyên khoa cấp 1
0918918662
16
1982
2007
Chuyên khoa cấp 1
0938981314
17
1966
1993
Chuyên khoa cấp 2
0905727809
18
1981
2006
Thạc sĩ
0905471335
19
1962
1988
Chuyên khoa cấp 1
0905167930
20
1981
2006
Thạc sĩ
0905622224
21
1970
1995
Chuyên khoa cấp 1
0913.488283
22
1981
2005
Chuyên khoa cấp 1
0906460331
23
1981
2005
Thạc sĩ
0935.726581
24
1972
1996
Chuyên khoa cấp 2
0913.422591
25
1961
1986
Chuyên khoa cấp 1
0903523977
26
1962
1986
Chuyên khoa cấp 2
0905147985
27
1973
1997
Tiến sĩ
0913443519
28
1966
1996
Thạc sĩ
0914077569
29
1959
1982
Chuyên khoa cấp 2
0914.112.819
31
1962
1991
Thạc sĩ
0914020610
32
1981
2005
Chuyên khoa cấp 1
0985.977339
33
1983
2007
Thạc sĩ
0932.424.578
34
1969
1994
Chuyên khoa cấp 1
0913432622
36
1975
1993
Thạc sĩ
0903.572986
38
1981
2007
Chuyên khoa cấp 1
0949.369838
39
1968
1993
Thạc sĩ
0903578678
40
1971
2002
Thạc sĩ
0982.559.442
41
1966
1994
Thạc sĩ
0914068679
42
1963
1990
Tiến sĩ
0913488520
43
1965
1989
Thạc sĩ
0942011455
44
1963
1986
Chuyên khoa cấp 1
0905855339
45
1974
2001
Chuyên khoa cấp 2
0914146859
Đơn vị Bệnh viện Đà Nẵng
46
1967
1990
Thạc sĩ
0914040461
47
1961
1988
Chuyên khoa cấp 2
0903589482
48
1968
1993
Chuyên khoa cấp 2
0913491120
49
1957
1982
Chuyên khoa cấp 1
01288635689
50
1961
1986
Chuyên khoa cấp 1
0914725520
 
1 - 50 trong số 6551 bản ghi. Trang 1/132