Chuyên gia

Danh sách Chuyên gia

Tên chuyên gia
Cơ quan
Học vị
Học hàm
Thông tin cá nhân
Email
Địa chỉ
Chuyên ngành
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
 
1 - 50 trong số 3695 bản ghi. Trang 1/74
STT
Họ tên
Năm sinh
Bắt đầu Công tác
Học vị
Học hàm
Điện thoại
Bệnh Viện 199 - Bộ Công An
1
1955
1978
Thạc sĩ
0913.438.900
2
1978
2002
Thạc sĩ
0905.667.669
Bệnh viện C Đà Nẵng
3
1970
1994
Thạc sĩ
0914.075975
4
1975
2000
Thạc sĩ
0935406667
5
1981
2006
Thạc sĩ
0905471335
6
1981
2006
Thạc sĩ
0905622224
7
1981
2005
Thạc sĩ
0935.726581
8
1966
1996
Thạc sĩ
0914077569
10
1962
1991
Thạc sĩ
0914020610
11
1983
2007
Thạc sĩ
0932.424.578
13
1975
1993
Thạc sĩ
0903.572986
15
1968
1993
Thạc sĩ
0903578678
16
1971
2002
Thạc sĩ
0982.559.442
17
1966
1994
Thạc sĩ
0914068679
18
1965
1989
Thạc sĩ
0942011455
Bệnh viện Đà Nẵng
19
1967
1990
Thạc sĩ
0914040461
20
1964
1990
Thạc sĩ
0914129444
21
1963
1995
Thạc sĩ
0935678738
22
1966
1989
Thạc sĩ
0983044450
23
1971
1995
Thạc sĩ
0914009941
24
1969
1995
Thạc sĩ
0913424808
25
1972
1999
Thạc sĩ
0914047599
26
1975
1999
Thạc sĩ
0914018019
27
1976
2000
Thạc sĩ
0905107873
28
1973
1999
Thạc sĩ
0989075586
29
1968
2000
Thạc sĩ
0985000360
30
1978
2003
Thạc sĩ
0905080578
31
1980
2005
Thạc sĩ
0914289145
32
1976
2004
Thạc sĩ
0905186189
33
1977
2000
Thạc sĩ
0914005390
34
1974
1999
Thạc sĩ
0916764618
35
1976
2006
Thạc sĩ
0905934394
36
1972
2000
Thạc sĩ
0903578020
Bệnh viện Quân y C17
37
1957
1978
Thạc sĩ
0905139685
38
1968
1998
Thạc sĩ
0983620635
39
1969
1995
Thạc sĩ
0913494433
40
1977
2002
Thạc sĩ
0982234155
41
1958
1981
Thạc sĩ
0913459893
42
1964
1988
Thạc sĩ
0989461686
43
1981
2005
Thạc sĩ
0982960317
Cán bộ hưu trí
44
1988
2011
Thạc sĩ
0935470570
45
1954
1974
Thạc sĩ
0903 512127
Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
46
1976
Thạc sĩ
0914727069
47
1976
Thạc sĩ
0914727069
Chuyên gia nước ngoài
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
49
1979
2002
Thạc sĩ
0905420999
Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng
50
1979
2003
Thạc sĩ
0982022095
 
1 - 50 trong số 3695 bản ghi. Trang 1/74