Chuyên gia

Danh sách Chuyên gia

Tên chuyên gia
Cơ quan
Học vị
Học hàm
Thông tin cá nhân
Email
Địa chỉ
Chuyên ngành
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
 
1 - 50 trong số 2437 bản ghi. Trang 1/49
STT
Họ tên
Năm sinh
Bắt đầu Công tác
Học vị
Học hàm
Điện thoại
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
1
1986
Tiến sĩ
0905250222
Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
2
1970
1999
Tiến sĩ
0905344018
Bệnh Viện 199 - Bộ Công An
3
1955
1985
Tiến sĩ
0919.326.568
Bệnh viện C Đà Nẵng
4
1967
1990
Tiến sĩ
0905.102308
5
1973
1997
Tiến sĩ
0913443519
6
1963
1990
Tiến sĩ
0913488520
Bệnh viện Đà Nẵng
7
1960
1985
Tiến sĩ
0903599456
8
1969
1989
Tiến sĩ
0913484894
9
1973
1999
Tiến sĩ
0903578874
Bệnh viện Quân y C17
10
1971
1994
Tiến sĩ
01234467999
Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Đà Nẵng
Cán bộ hưu trí
12
1934
1949
Tiến sĩ
Phó Giáo sư
0983 330 858
Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
13
1976
2001
Tiến sĩ
0905023357
Chuyên gia nước ngoài
14
1952
1977
Tiến sĩ
16
0000
1996
Tiến sĩ
Công ty Nhiên liệu bay Petrolimex tại Đà Nẵng
17
1980
Tiến sĩ
0989397648
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
18
1980
Tiến sĩ
0983421980
Công ty Xăng dầu khu vực V
19
1967
1987
Tiến sĩ
0913 422 251
Đại học Đà Nẵng
20
1960
1979
Tiến sĩ
Phó Giáo sư
21
1960
1979
Tiến sĩ
Phó Giáo sư
0903533123
23
1982
2000
Tiến sĩ
0913842776
24
1976
2001
Tiến sĩ
0905114526
25
1976
2001
Tiến sĩ
0905114526
26
1980
Tiến sĩ
27
1985
2008
Thạc sĩ
0905322226
28
1982
2000
Tiến sĩ
0913842776
30
1982
Tiến sĩ
32
1987
2009
Thạc sĩ
0935914495
36
1967
1989
Tiến sĩ
0912025693
38
1964
1989
Tiến sĩ
0905170587
39
1980
2005
Tiến sĩ
01667952490
40
1974
1999
Tiến sĩ
Phó Giáo sư
0511 - 3847001
41
1973
1991
Tiến sĩ
Phó Giáo sư
0913059177
45
1967
1989
Tiến sĩ
0912025693
47
1964
1989
Tiến sĩ
0905170587
48
1988
Tiến sĩ
 
1 - 50 trong số 2437 bản ghi. Trang 1/49